[CONVOCATÒRIA] Dissabte 10 de març: tot el Vallès Occidental a Badia!

[CAT]

DISSABTE 10 A LES 12H TOTHOM A BADIA!!!

Comunicat de prensa i manifest de l’Assemblea d’Aturats/des:

[ CAT ] Comunicat de premsa de la manifestació “Vallès occidental resisteix, totes amb Badia” del 10 de març.
A causa dels temps de crisi que estem vivint i a la vista que les retallades econòmiques es dirigeixen a la població més desvalguda en recursos, es van crear assemblees de barris i pobles després del 15M per buscar fórmules d’apallissar les injustias que estan cometent els dirigents polítics i els sistemes financers amb la població civil. Aquestes assemblees de barris i pobles a la comarca del vallès occidental, igual que en altres comarques, van crear una coordinadora de totes les assemblees que es reuneix un cop al mes per organitzar mobilitzacions i lluites dels diferents territoris i dels diferents blocs temàtics (educació, habitatge, sanitat, laboral…)
En l’últim partit del vallès, de data 12 de febrer, es va decidir fer una manifestació conjunta que s’efectuarà a Badia del Vallès a causa de la precarietat en què es troba aquest poble, un dels municipis catalàns més pobre i més afectat per la estafa a la qual anomenem crisi. Allà, ja s’han tancat el servei nocturn d’urgències del CAP i es sospita que el volen tancar en la seva totalitat de manera definitiva. També es vol tancar un col·legi i hi ha la possibilitat que d’aquí a poc comencin els desnonaments de les famílies que viuen en pisos de protecció oficial en règim especial. Per més inri, Badia és la població amb la renda per càpita més baixa de Catalunya i de les més baixes de tot el país.
Amb aquest acte, també volem consolidar la presència de la coordinadora del vallès occidental i unir les variades lluites: per un habitatge digne, per una educació assequible per a tothom, per una sanitat universal, pública i gratuïta, pel desenvolupament tecnològic i la inversió en la investigació, per la creació de treball que no sigui precari… Aquestes lluites estan sent desfragmentadas i parcel·lades per diferents institucions i organitzacions, la qual cosa porta a una normalització de la precarització del sistema de benestar. Per això, animem a que la gent silenciada deixi la seva indiferència i comenci a preocupar-se dels assumptes en què es veuran afectats, si no ho estan ja, i es solidaritzin amb les persones a qui la crisi econòmica li està causant veritables estralls per sobreviure .
La manifestació tindrà lloc el dia 10 de març. La concentració serà a les 12 hores a la plaça Major de Badia, des d’on es farà un petit recorregut pels carrers de la població en el que s’espera sigui un ambient festiu on manifestar la nostra inconformitat amb l’estafa capitalista, amb l’especulació bancària, amb la corrupció política i financera, amb la manipulació mediàtica, amb el robatori dels drets fonamentals de les persones pel lucre d’una minoria de la població …
Per a aquest dia es procedirà a la lectura de dos manifestos: el primer aprovat per l’assemblea del Vallès occidental, i el segon confecionado pels habitants de Badia per a l’ocasió.
MANIFEST CONTRA EL FRAU HIPOTECARI, PEL DRET A L’HABITATGE.
A Badia hi ha centenars de famílies sense poder pagar la hipoteca o a punt de deixar de pagar-la. Moltes estan en fase d’execució hipotecària pel que temen ser desnonades en els pròxims mesos. Un exemple, una parella que es troba en aquesta situació en què el seu pis va passar a subhasta al febrer i ara mateix es troba en negociacions amb l’entitat bancària per evitar més despeses financeres i judicials. No s’han negat a pagar la hipoteca, el que passa és que no poden ja que ella porta dos anys en atur i amb el sou d’ell no arriben a fer front a tota la quota mensual que els exigeix Caixa Penedès. Les famílies endeutades han complert els compromisos adquirits mentre han disposat d’una ocupació. Ara que ja no poden fer-ho, la resposta de l’entitat bancària ha estat intentar renegociar allargant els anys de deute i augmentant la quantitat endeutada i davant la negativa de tal extorsió, procedeixen a l’execució hipotecària amb el que produeixen més deute creant interessos judicials que són més elevats. Amb un agreujant a Badia: la irresponsabilitat de concedir hipoteques 5 vegades superiors al preu escripturat del pis, sense que les administracions fessin res. Els pocs ingressos que tenen moltes famílies es veuen a més a més retallats per les pujades del transport públic, gas, aigua, electricitat, benzina, aliments … La pèrdua o retallades d’ajudes bàsiques com el PIRMI.
Per tot això l’Assemblea d’aturats i afectats i totes per la hipoteca de Badia exigeix solucions: Aturar tots els desnonaments injustos, regular la dació en pagament de manera justa, exigir a les administracions (Ajuntament i Adigsa) que facin d’intermediaris entre les famílies afectades i les entitats bancàries, exigint-los flexibilitat en el pagament de quotes quan una família està patint atur i la precarietat a què ens arrossega la crisi.
Convidem a les persones afectades a sumar-se a aquesta Assemblea, que és un lloc de trobada, ajuda i acció d’afectats si persones solidàries. La unió és la millor manera que tenim ara per vèncer les pors, les amenaces i els abusos dels bancs. Ens reunim tots els divendres a les 19:30 hores al Casal de l’Esquerra (Av.Burgos 18)
Assemblea d’aturats i afectats i totes per la hipoteca de Badia
Per això, i per totes les retallades que ens volen fer empassar, L’assemblea de coordinació del 15M del Vallès Occidental convoca una MANIFESTACIÓ EL DIA 10 DE MARÇ A LES 12 HORES A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE BADIA
[ CAS ]

[ CAS ] Comunicado de prensa de la manifestación “Vallès occidental resiste, todas con Badía” del 10 de Marzo.
Debido a los tiempos de crisis que estamos viviendo y a la vista de que los recortes económicos se dirigen a la población más desvalida en recursos, se crearon asambleas de barrios y pueblos después del 15M para buscar fórmulas de apalear las injustias que están cometiendo los dirigentes políticos y los sistemas financieros con la población civil. Estas asambleas de barrios y pueblos en la comarca del vallés occidental, al igual que en otras comarcas, crearon una coordinadora de todas las asembleas que se reune una vez al mes para organizar movilizaciones y luchas de los distintos territorios y de los diferentes bloques temáticos (educación, vivienda, sanidad, laboral…)
En el último encuentro del vallès, de fecha 12 de febrero, se decidió hacer una manifestación conjunta que se efectuará en Badía del Vallès debido a la precariedad en la que se encuentra dicho pueblo, uno de los municipios catalán más pobre y más afectado por la estafa a la que llamamos crisis. Allí, ya se han cerrado el servicio nocturno de urgencias del CAP y se sospecha que quieren cerrarlo en su totalidad de manera definitiva. También se quiere cerrar un colegio y cabe la posibilidad de que dentro de poco comiencen los desahucios de las familias que viven en pisos de protección oficial en régimen especial. Para más inri, Badía es la población con la renta por capita más baja de Catalunya y de las más bajas de todo el país.
Con este acto, también queremos consolidar la presencia de la coordinadora del vallès occidental y unir las variadas luchas: por una vivienda digna, por una educación asequible para todo el mundo, por una sanidad universal, pública y gratuita, por el desarrollo tecnológico y la inversión en la investigación, por la creación de trabajo que no sea precario… Estas luchas están siendo desfragmentadas y parceladas por distintas instituciones y organizaciones, lo cual lleva a una normalización de la precarización del sistema de bienestar. Por eso, animamos a que la gente silenciada deje su indiferencia y comience a preocuparse de los asuntos en los que se verán afectados, si no lo están ya, y se solidarice con las personas a quienes la crisis económica le esta causando verdaderos estragos para sobrevivir.
La manifestación tendrá lugar el día 10 de marzo. La concentración será a las 12 horas en la plaza Mayor de Badía, desde donde se hará un pequeño recorrido por las calles de la población en lo que esperamos sea un ambiente festivo donde manifestar nuestra inconformidad con la estafa capitalista, con la especulación bancaria, con la corrupción política y financiera, con la manipulación mediática, con el robo de los derechos fundamentales de las personas por el lucro de una minoria de la población…
Para este día se procederá a la lectura de dos manifiestos: El primero aprobado por la asamblea del Vallès occidental, y el segundo confecionado por los habitantes de Badía para la ocasión.
MANIFIESTO CONTRA EL FRAUDE HIPOTECARIO,  POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.
En Badía hay cientos de familias sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están en fase de ejecución hipotecaria por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. Un ejemplo, una pareja que se encuentra en esta situación en el que su piso pasó a subasta en febrero y ahora mismo se encuentra en negociaciones con la entidad bancaria para evitar más gastos financieros y judiciales. No se han negado a pagar la hipoteca, lo que sucede es que no pueden ya que ella lleva dos años en paro y con el sueldo de él no llegan a hacer frente a toda la cuota mensual que les exige Caixa Penedes. Las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto  de un empleo. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta de la entidad bancaria ha sido intentar renegociar alargando los años de deuda y aumentando la cantidad endeudada y ante la negativa de tal extorsión, proceden a la ejecución hipotecaria con lo que producen más deuda creando intereses judiciales que son más elevados. Con un agravante en Badía: la irresponsabilidad de conceder hipotecas 5 veces superiores al precio escriturado del piso, sin que las administraciones hicieran nada. Los pocos ingresos que tienen muchas familias se ven además recortados por las subidas del transporte público, gas, agua, electricidad, gasolina, alimentos… La pérdida o recortes de ayudas básicas como el PIRMI.
Por todo ello la Asamblea de parad@s y afectad@s por la hipoteca de Badía exige soluciones: Parar todos los desahucios injustos, regular la dación en pago de manera justa, exigir a las administraciones (Ayuntamiento y Adigsa) que hagan de intermediarios entre las familias afectadas y las entidades bancarias, exigiéndoles flexibilidad en el pago de cuotas cuando una familia está sufriendo desempleo y la precariedad a que nos arrastra la crisis.
Invitamos a las personas afectadas a sumarse a esta Asamblea, que es un lugar de encuentro, ayuda y acción de afectad@s y personas solidarias. La unión es la mejor manera que tenemos ahora para vencer los miedos, las amenazas y los abusos de los bancos. Nos reunimos todos los viernes a las 19:30 horas en el Casal de l’Esquerra (Av.Burgos 18)
Por esto, y por todos los recortes que nos quieren hacer tragar, La asamblea de coordinación del  15M del Vallès Occidental convoca una MANIFESTACIÓN EL DÍA 10 DE MARZO A LAS 12 HORAS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE BADÍA 
Asamblea de parad@s y afectad@s por la hipoteca de Badía
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s