[ACTA] Coordinadora Vallès Occidental a Santa Perpètua de la Mogoda 1-12-12

ACTA Sta.Perpètua 1-12-12
[CAT, más abajo CAST]
Trobada coordinadora 15M Vallès Occidental
Data: 1-12-12
Hora convocatoria: 11:00
Hora inici: 11:45
Lloc: Carrer de Mogoda, Santa Perpètua de Mogoda
Actes pasades:
S’aprova ordre del  dia:
0. Una veina ens demana ajud
1. Equip de dinamizació.
2. Presentació Coordinadora i participans.
3. Analisi situació i accions passades.
4. Tresoreria
5. Accions futures.
6. Comunicació
0. UNA VEINA ENS DEMANA AJUD
S’ha apropat una veina, la Sandra, que ens ha comentat que està en perill de desononament. Ella y la seva parella, David, tenen 4 fills y estàn desempleats des de fa temps. Des del jutjat li han donat avisos per a que deixe l’habitatge però es neguen a fer-lo. Des de Incasol li han promes un lloguer social des de fa temps però ens comenta que res per escrit. Ara, un regidor del ajuntament li ha dit que el dilluns aniran a desnonar-la. No saben l’hora, però ha quedat amb els veins, amics i familiars que aniran a paralitzar el desnonament el dilluns 3 de decembre a les 8:30 hores en el carrer de la Mogoda de Santa Perpètua.
La familia no ha contactat amb la PAH més propera, que sería la Llagosta, però sí que esta en contacte amb una plataforma de Santa Perpètua. Desprès de la assemblea un noi de la Plataforma, un tal David, s’ha apropat però no te coneixement de la feina de les PAH. Diu que es de la “Plataforma contra desahucios SPM”. Ens dona el correu plataformacontralosdesahuciadoss@gmail.com . Tambe tenen una página de facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Contra-los-Desahucios-SPM/260675257339047?sk=info Si voleu més info de aquesta plataforma us podeu ficar en contacte amb ell.
Ja sabem que ha quedar per la setmana vinent, esperem més informació de les plataformes de Santa Perpètua.
1.  EQUIP DE DINAMIZACIÓ.
Expliquem els signes assemblearis, es demanà respecte als torns y als punts del dia. Es recorda que hi han treballs pendents.
2. PRESENTACIÓ COORDINADORA I PARTICIPANS
Expliquem que es la coordinadora i es fa la presentació dels participans.
La Floresta
Santa Perpètua
Barbera
Badia
Sabadell
Cerdanyola Montcada
Comissió Cuina
3. ANALISI SITUACIÓ I ACCIONS PASSADES.
– Es comenta l’escàndol dels 26 imputats entre polítics i constructors de Sabadell i altres localitats. El Sr. Bustos declará el diumenge 2 de decembre al jutjats de Sabadell. Es comenta que es va fer un brindis en la plç del ajuntament de la Vila.
– Es comenta l’acció a Bancaja a Barbera del Vallès per aconseguir una dacció en pagament.
– Es parla sobre els 5 imputats de la PAH de Sabadell. Es va fer una concentració el dia del judici i ara ja sabem que han estat absolts.
– En Sabadell també es va fer una concentració a l’Hospital Taulí contra la contractació amb funcions i sou de direcció, en el centre “Sabadell Gent Gran” de l’esposa de Boi Ruiz, Conseller de Salut, de nom Maria Victòria Morón Mendicuti i de professió infermera.
– A Santa Perpètua es va fer una concentració per demanar que la linea R8  pari a la estació central del poble.
– Es comenta l’important que és el contacte entre les assemblees i les PAH per aconseguir més asistència a les accions i per ajudar-nos entre totes. Es comenta la manca de gestió en les comunicacions de la PAH de Sabadell amb les diferents assemblees. Es pot aconseguir millor resultats si la comunicació es més propera.
– Badia ha creat una plataforma de Sanitat i estan en contacte amb altres plataformes que ja funcionen de Sanitat.
– Cerdanyola, Badia, St. Perpètua, la Floresta, Montcada i Barberà comenten l’èxit de les accions de la vaga del 14N.
– Sabadell comenta que cada divendres a les 13h hi ha una concentració al Hospital Taulí.
– Montcada comenta que cada dijous  es tanquen al CAP i que l’últim dijous de cada mes fan una manifestació.
4. TRESORERIA
4.1  Creació d’una caixa de despeses
A l’assemblea de Sabadell s’ha fet la reflexió sobre la conveniència o no de crear una caixa de despeses. El principi d’aquesta proposta va ser la campanya que es va realitzar per les eleccions al Parlament de Catalunya i que s’havia aprovat a l’anterior trobada. Era la primera campanya que es realitzava per decisió de la Coordinadora i es van originar despeses que va assumir l’assemblea majoritària que hi  havia al grup de treball per realitzar-la. Però sembla lògic que aquestes despeses s’haurien d’assumir des de la Coordinadora.
Per altra banda seria una caixa que no necessitaria massa diners.
Aleshores es proposen tres possibilitats:
  • Tenir dos caixes: La de resistència i  la de despeses
  • Que la caixa de despeses es creï quan ja es disposi de tots els diners fixats per la caixa de resistència
  • Que només hi hagi una sola caixa: La de resistència. Que si hi han d’haver  despeses perquè es realitza una nova campanya, o es fan xapes o camisetes, etc. que les assumeixi cada assemblea
Primer es demana a l’assemblea si està d’acord o no en crear la caixa de despeses. Es decideix per consens crear-la.
Després es parla de com ha de ser la caixa de despeses:
  • Els diners que si dipositaran sortiran de l’aportació que fan les assemblees a cada trobada fins un límit fixat de aproximadament cent euros.
  • D’aquesta caixa sortiran els diners per realitzar futures campanyes.
  • També serviran per la confecció de xapes, camisetes, etc.
  • Quant es superi aquest límit els diners que es vagin recaptant s’aniran ingressant a la caixa de resistència, com fins ara.
 
4.2 Caixa de resistència
S’informa a tota l’assemblea de l’estat dels comptes.
 
4.3 Propostes per recaptar diners per la caixa de resistència
– Es proposa un concert en Sabadell per reunir mes diners.
– Es proposa un Bingo solidari.
– Es proposa Rifas.
– S’aprova fer el concert a Sabadell i es crea un *grup de treball que es ficarà en contacte entre si.
5. ACCIONS FUTURES.
– Es parla de l’acció que va quedar pendent sobre la temàtica dels aliments. Els components del *grup de treball queden per començaran a documentar la campanya de sensibilització.
– Es proposa fer una campanya de Sanitat reunim els noms dels corruptes i fem una recerca dels casos mes flagants. Fem també una enumeració de les manques que estan provocant les retallades als serveis. Es crea un *grup de treball per començar a desarrollar la proposta
– Es comenta de fer un taller de Bricomania per cubrir les necessitats que tenim a casa en aquesta época de crisis. Queda pendent de treballar i de fer un grup de treball.
6. COMUNICACIÓ.
S’ha preparat una jornada de tallers de comunicació que tindrá lloc en l’Ateneu Candela, Terrassa, el dia 15 de decembre. Demana a tot lo món que es faci un usuari a https://es.twitter.com i a http://bambuser.com/
la propera assemblea de la coordinadora es el 12/1/13 a les 11h a Badia.
______________________________________________________________________
[CAST, més amunt CAT]
Encuentro coordinadora 15M Vallès Occidental
Fecha: 1-12-12
Hora convocatoria: 11:00
Hora inicio: 11:45
Lugar: Calle de Mogoda, Santa Perpètua de Mogoda
Actos pasadas:
29-09-12 Sabadell http://bit.ly/YmyGOt
15-09-12 Castellar del Vallès http://bit.ly/Nw8HOC
27-05-12 Montcada i Reixac http://bit.ly/MdNg1M
21-04-12 La Floresta http://bit.ly/KH48Lv
17-03-2012 Viladecavalls (Can Tries) http://bit.ly/ReTnCi
12-02-2012 Barberà http://bit.ly/Ymyz5w
15-01-12 Cerdanyola del Vallès http://bit.ly/YmyBKv
Se aprueba orden del día:
0. Una vecina nos pide ayud
1. Equipo de dinamización.
2. Presentación Coordinadora y participantes.
3. Análisis situación y acciones pasadas.
4. Tesorería
5. Acciones futuras.
6. Comunicación
0. Una vecina NOS PIDE AYUDA
Se ha acercado una vecina, Sandra, que nos ha comentado que está en peligro de desononament. Ella y su pareja, David, tienen 4 hijos y están desempleados desde hace tiempo. Desde el juzgado le han dado avisos para que deje la vivienda pero se niegan a hacerlo. Desde Incasol le han prometido un alquiler social desde hace tiempo pero nos comenta que nada por escrito. Ahora, un concejal del ayuntamiento le ha dicho que el lunes irán a desahuciar ella. No saben la hora, pero ha quedado con los vecinos, amigos y familiares que irán a paralizar el desahucio el lunes 3 de diciembre a las 8:30 horas en la calle de la Mogoda de Santa Perpètua.
La familia no ha contactado con la PAH más cercana, que sería la Langosta, pero sí que está en contacto con una plataforma de Santa Perpètua. Después de la asamblea un chico de la Plataforma, un tal David, se ha acercado pero no tiene conocimiento del trabajo de las PAH. Dice que es de la “Plataforma contra desahucios SPM”. Nos da el correo plataformacontralosdesahuciadoss@gmail.com. También tienen una página de facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-Contra-los-Desahucios-SPM/260675257339047?sk=info Para más info de esta plataforma se puede meter en contacto con él.
Ya sabemos que ha quedar para la semana que viene, esperamos más información de las plataformas de Santa Perpètua.
1. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN
Explicamos los signos asamblearios, se pidió respeto a los turnos y los puntos del día. Se recuerda que hay trabajos pendientes.
2. PRESENTACIÓN COORDINADORA Y PARTICIPANTES
Explicamos que es la coordinadora y se hace la presentación de los participantes.
La Floresta
Santa Perpètua
Barbera
Bahía
Sabadell
Cerdanyola Montcada
Comisión Cocina
3. ANALISIS SITUACIÓN Y ACCIONES PASADAS.
– Se comenta el escándalo de los 26 imputados entre políticos y constructores de Sabadell y otras localidades. El Sr. Bustos declarando el domingo 2 de diciembre al juzgados de Sabadell. Se comenta que se hizo un brindis en la PLC del ayuntamiento de la Villa.
– Se comenta la acción a Bancaja en Barbera del Vallès para conseguir una acción en pago.
– Se habla sobre los 5 imputados de la PAH de Sabadell. Se hizo una concentración el día del juicio y ahora ya sabemos que han sido absueltos.
– En Sabadell también se hizo una concentración en el Hospital Taulí contra la contratación con funciones y sueldo de dirección, en el centro “Sabadell Gent Gran” de la esposa de Boi Ruiz, Consejero de Salud, de nombre María Victoria Morón Mendicuti y de profesión enfermera.
– En Santa Perpètua se hizo una concentración para pedir que la linea R8 pare en la estación central del pueblo.
– Se comenta lo importante que es el contacto entre las asambleas y las PAH para conseguir más asistencia a las acciones y para ayudarnos entre todas. Se comenta la falta de gestión en las comunicaciones de la PAH de Sabadell con las diferentes asambleas. Se puede conseguir mejor resultados si la comunicación es más cercana.
– Badia ha creado una plataforma de Sanidad y están en contacto con otras plataformas que ya funcionan de Sanidad.
– Cerdanyola, Badia, St. Perpetua, La Floresta, Montcada y Barberá comentan el éxito de las acciones de la huelga del 14N.
– Sabadell comenta que cada viernes a las 13h hay una concentración en el Hospital Taulí.
– Montcada comenta que cada jueves se cierran al CAP y que el último jueves de cada mes hacen una manifestación.
4. TESORERÍA
4.1 Creación de una caja de gastos
En la asamblea de Sabadell se ha hecho la reflexión sobre la conveniencia o no de crear una caja de gastos. El principio de esta propuesta fue la campaña que se realizó para las elecciones al Parlamento de Cataluña y que se había aprobado en el anterior encuentro. Era la primera campaña que se realizaba por decisión de la Coordinadora y se originaron gastos que asumió la asamblea mayoritaria que había en el grupo de trabajo para realizarla. Pero parece lógico que estos gastos deberían asumir desde la Coordinadora.
Por otra parte sería una caja que no necesitaría demasiado dinero.
Entonces se proponen tres posibilidades:
Tener dos cajas: La de resistencia y la de gastos
Que la caja de gastos se cree cuando ya se disponga de todo el dinero fijados por la caja de resistencia
Que sólo haya una sola caja: La de resistencia. Que si tienen que haber gastos porque se realiza una nueva campaña, o se hacen chapas o camisetas, etc. que las asuma cada asamblea
Primero se pide a la asamblea si está de acuerdo o no en crear la caja de gastos. Se decide por consenso crearla.
Después se habla de cómo debe ser la caja de gastos:
El dinero que si depositarán saldrán de la aportación que hacen las asambleas en cada encuentro hasta un límite fijado de aproximadamente cien euros.
De esta caja saldrá el dinero para realizar futuras campañas.
También servirán para la confección de chapas, camisetas, etc.
En cuanto se supere este límite el dinero que se vayan recabando irán ingresando a la caja de resistencia, como hasta ahora.
4.2 Caja de resistencia
Se informa a toda la asamblea del estado de las cuentas.
4.3 Propuestas para recaudar dinero para la caja de resistencia
– Se propone un concierto en Sabadell para reunir más dinero.
– Se propone un Bingo solidario.
– Se propone Rifas.
– Se aprueba realizar el concierto en Sabadell y se crea un * grupo de trabajo que se meterá en contacto entre sí.
5. ACCIONES FUTURAS.
– Se habla de la acción que quedó pendiente sobre la temática de los alimentos. Los componentes del * grupo de trabajo quedan por comenzarán a documentar la campaña de sensibilización.
– Se propone hacer una campaña de Sanidad reunimos los nombres de los corruptos y hacemos una búsqueda de los casos mas flagants. Hacemos también una enumeración de las carencias que están provocando los recortes a los servicios. Se crea un * grupo de trabajo para comenzar a desarrollar la propuesta
– Se comenta que hacer un taller de Bricomania para cubrir las necesidades que tenemos en casa en esta época de crisis. Queda pendiente de trabajar y de hacer un grupo de trabajo.
6. COMUNICACIÓN.
Se ha preparado una jornada de talleres de comunicación que tendrá lugar en el Ateneo Candela, Terrassa, el día 15 de diciembre.
Se pide a todo el mundo que se haga un usuario a https://es.twitter.com y a http://bambuser.com/
la próxima asamblea de la coordinadora será el 12/1/13 a las 11h en Badia
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s