[Acta] Assemblea Coordinadora 15M Vallès Occidental a Sabadell

8 de març de 2014

Anar a acta en català

Ir a acta en español

Anar a actes passades

.

[cat]

ORDRE DEL DIA:

 

-Compondre l’equip de dinamització

-Presentació de la CoordinadoraVallésOcc.15m i dels participants

1-Recordatori del company Alberto

2-Multa 3000E Barberà-Badia

3-Tresoreria

4-Accions passades

5-Accions Futures

6-Altres

1-.Recordatori Alberto

Ens comenten els companys de Badia15M que faran un vídeo en homenatge al nostre company Alberto. Es farà un berenar “Traje” amb coordinació amb els/les treballador@s de Panrico on es recaptaran fons per la seva caixa de resistència. Allà, al berenar passaran un vídeo del nostre company Alberto en recordatori. Aquest berenar el volia organitzar Alberto i es fa en honor seu.

L’ homenatge tindrà lloc a la pl.15MBadia ( pl. de la Vila) a les 19.30h.Dissabte 15 de Març.

Ens demanen els companys que recopilem totes les imatges que tinguem d’ Alberto per poder fer el muntatge del vídeo. Ho hem d’ enviar al mail de 15mbadia@hotmail.com

Es parla de la situació econòmica de les despeses de cerimònia i enterrament d’Alberto, sembla que amb els diners recaptats de la solidaritat de col·lectius i gent s’ ha cobert, i parlem també de la situació de la parella d’Alberto també companya nostra.

La Coordinadora decideix donar 100E per ajudar a la família d’Alberto, es decideix aquesta quantitat malgrat que voldríem donar més perquè no tenim diners per pagar la multa pendent de 3000E per el tall de Carretera.

Es fa la proposta de fer un concert solidari per ingressar diners a la caixa de resistència de la Coordinadora i s’ accepta. El concert serà a LA SALA de Sabadell.

 

2-.Multa 3000E Barberà-Badia:

Expliquen els companys de Barberà sobre las novetats del cas de la multa de 3000E que després d’ abonar les taxes de 800E entre els 4 multats, es va fer un recurs perquè no acceptaven pagar la multa. Aquest recurs va costar 50E per persona, és a dir 200E.

Expliquen els companys que aquest recurs de 200E no l’accepten perquè la transferència bancària no ha sigut des de dins del seu banc que és el Banesto hi ha sigut feta des d’una altre entitat bancària La Caixa. Volen que la multa es quedi en tràmit administratiu i no passi a instàncies més altes. L’ advocada intentarà que passi a instàncies superiors. Ara mateix està al jutjat núm.11 de la Ciutat de la Injustícia. També s’ acorda a l’ assemblea de posar-se en contacte si n’ hi ha amb alguna plataforma aquí a Barcelona en contra de les taxes judicials. Es parla de “100 justos” i de la “comissió jurídica15m”.

Es proposa també presentar el cas al Defensor del Poble i al Síndic de Greuges de Barcelona.

 

3-.Tresoreria:

S’ informa i es reparteixen uns fulls amb totes les dades i moviments de l’ estat de comptes de la caixa de resistència de la Coordinadora.

 

4-.Accions passades:

Es torna a mencionar el cas de l’ okupació del BBVA per la PAH Badia que va durar 6 dies i amb resolució positiva, es va aconseguir la dació en pagament i lloguer social per als afectats.

 

5-.Accions Futures:

-El grup del Deute del Vallès fan un taller de pressupostos municipals juntament amb la UPS ( Universitat Popular de Sabadell). El taller constarà de 2 parts: La 1era serà una xerrada el 10/3/14 per Virgínia Domínguez de l’ Entesa per Sabadell a les 19 h al Centre Cívic de la Concòrdia de Sabadell. La segona serà una xerrada per Marc Pérez, company del grup del Deute el 17/3/14 també a les 19h. al Centre Cívic Concòrdia.

-15M Homenatge company Alberto.

-15M Manifestació Stop pujades Transport públic a les 19h a plaça St. Jaume de Barcelona.

-15M Teatre- Casa de Bernarda Alba- al Teatre municipal de Barberà a les 21.30h

-El 22M les marxes per la dignitat.

 

-El 23M trobada Estatal15M a Sol a les 12pm. Aprofitant les marxes i poder coincidir han decidit aquesta data.

-El 29M Encausades Parlament Manifestació a Barcelona a plaça Catalunya. Hora 18.30h.

– Del 31/3/14 al 4/4/14 judici d’ Encausades Parlament hi hauran diverses accions encara per especificar.

 

6-.Altres:

Els companys de Badia comenten que últimament per entrar a l’ Ajuntament de Badia has d’ensenyar el DNI, es queixen de que cada vegada ens controlen més i es altre forma de repressió. Per aquesta causa es proposa una acció al proper ple municipal de Badia que serà el proper 27 de Març a les 18h a l’ Ajuntament. S’ han de portar pancartes, samarretes, cartells…. tot 15M. S’ accepta la proposta i es durà a terme.

També comenta altra companya que a Badia s’ ha creat una coordinadora de transports per protestar per les línies de bus que passen per Badia que és l’ únic transport públic que tenen per poder desplaçar-se a Barcelona. La empresa de busos justifica aquest retall de 10 línies perquè han de passar per la zona Ikea i el recorregut es més llarg.

Explica la companya que han tallat 10 línies i han d’ esperar més de mig hora entre bus i bus. Aquesta Coordinadora es reuneix cada Dimecres a Badia i reclamen que els busos continuïn com a fins ara passant cada 20 minuts. S’ han reunit amb el director i subdirector de transport de la Generalitat. Sarbus l’ empresa en qüestió no respecta els drets dels/les usuàries perquè fins ara no tenien llibre de reclamació i estan obligats a portar-lo, ho han reclamat i ara si que en porten. En la reunió abans esmentada amb el director i subdirector del transport públic de la Generalitat li van portar les queixes recollides directament.

També comenten que han reclamat per el estat tan dolent en el que es troben els busos que per exemple no estan condicionats per a minusvàlids.

Expliquen que a Sabadell hi ha una targeta tipus T-10 per desplaçar-se a Barcelona per a persones sense ingressos, discapacitats, jubilats, etc, que els hi surt gratis o més bé de preu.

Aquest Dimecres es tornaran a reunir a la pl.15M de Badia a les 18.30h.

Estan intentant ajuntar forces amb Barberà que hi havia un grup reclamant per la mateixa causa.

Comenten que si demanes el llibre de reclamacions als busos i no el tenen no estàs obligat a pagar el bitllet.

 

#Op Fènix:

S’ acorda fer un vídeo viral entre totes conjuntament i que sigui per població- temàtica.

Es queda el 29M Dissabte a les 10.30h al Centre Cívic de Poblenou a Sabadell (C/ Remei s/n) per unificar idees ja una mica treballades.

La propera Assemblea de la CoordinadoraVallésOcc.15m serà a Sta. Perpètua de la Mogoda el 5 de Abril del 2014 a les 11h al barri de la Mogoda.

 

[esp]

 

ORDEN DEL DÍA:

– Componer el equipo de dinamización

-Presentación de la CoordinadoraVallésOcc.15m y los participantes

1- Recordatorio del compañero Alberto

2- Multa 3000E Barberá -Badía

3- Tesorería

4- Acciones pasadas

5- Acciones Futuras

6- Otros

 

1- .Recordatorio Alberto

Nos comentan los compañeros de Badia15M que harán un video en homenaje a nuestro compañero Alberto. Se hará una merienda ” traje ” en coordinación con los / las trabajadores @ s de Panrico donde se recaudarán fondos para su caja de resistencia. Allí se pasarán un vídeo recordatorio de nuestro compañero.  Esta merienda la quería organizar Alberto y se hace en su honor.

El homenaje tendrá lugar en la pl.15MBadia (plaza de la Vila) a las 19.30h. el sábado 15 de Marzo .

Nos piden los compañeros que recopilamos todas las imágenes que tengamos de Alberto para poder hacer el montaje del vídeo. Lo tenemos que enviar al mail de 15mbadia@hotmail.com

Se habla de la situación económica y de los gastos de ceremonia y entierro de Alberto, parece que con el dinero recaudado de la solidaridad de colectivos y gente se han podido cubrir todos los gastos. Hablamos también de la situación económica de la pareja de Alberto, compañera nuestra.

La Coordinadora decide dar 100E para ayudar a la familia de Alberto, se decide esta cantidad a pesar de que quisiéramos dar más porque no tenemos dinero para pagar la multa pendiente de 3000E para el corte de carretera.

Se hace la propuesta de hacer un concierto solidario para ingresar dinero en la caja de resistencia de la Coordinadora y se acepta. El concierto será en LA SALA de Sabadell.

 

2- .Multa 3000E Barberá -Badía

Los compañeros de Barberá comentan las novedades del caso de la multa de 3000E.

Explican  que después de abonar las tasas de 800E entre los 4 multados, se hizo un recurso porque no se aceptaba pagar la multa. Este recurso costó 50E por persona, es decir 200E .

Cuentan los compañeros que este recurso de 200E ahora no la aceptan porque la transferencia bancaria no se realizó desde el banco colaborador con la administración para realizarlo, que es el Banesto, sino que se realizó la transferencia desde otra entidad bancaria, La Caixa. Quieren que la multa se quede en trámite administrativo y no pase a instancias más altas. La abogada intentará que pase a instancias superiores. Ahora mismo está en el juzgado n º 11 de la Ciudad de la Injusticia.

También se acuerda en la asamblea de ponerse en contacto si la hay con alguna plataforma aquí en Barcelona en contra de las tasas judiciales. Se habla de ” 100 justos” y de la “comisión jurídica15m ” .

Se propone también presentar el caso al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges de Barcelona.

 

3- .Tesorería:

Se informa y se reparten unas hojas con todos los datos y movimientos del estado de cuentas de la caja de resistencia de la Coordinadora.

 

4- .Acciones pasadas :

Se vuelve a mencionar el caso de la okupación del BBVA por la PAH Bahía que duró 6 días y con resolución positiva, se logró la dación en pago y alquiler social para los afectados.

 

5- .Acciones Futuras :

– El grupo de la Deuda del Vallés hacen un taller de presupuestos municipales junto con la UPS (Universidad Popular de Sabadell ) . El taller constará de 2 partes: La 1era será una charla el 10/03/14 por Virginia Domínguez de Entesa por Sabadell a las 19 h en el Centro Cívico de la Concordia de Sabadell . La segunda será una charla por Marc Pérez, compañero del grupo de la Deuda el 17/03/14 también a las 19h en el Centro Cívico Concordia.

– 15M Homenaje compañero Alberto.

– 15M Manifestación Stop subidas Transporte público a las 19h en plaza St. Jaume de Barcelona.

– 15M Teatro- Casa de Bernarda Alba- en el Teatro municipal de Barberà a las 21.30h

-El 22M las marchas por la dignidad.

-El 23M encuentro Estatal15M a Sol a las 12pm. Aprovechando las marchas y poder coincidir han decidido esta fecha.

– El 29M encausada Parlamento Manifestación en Barcelona en plaza Cataluña. Hora 18.30.

– Del 03/31/14 al 04/04/14 juicio de encausada Parlamento habrá diversas acciones aún por especificar.

6- .Otros :

Los compañeros de Bahía comentan que últimamente para entrar en el Ayuntamiento de Badia tienes que enseñar el DNI, se quejan de que cada vez nos controlan más y se otra forma de represión. Por esta causa se ​​propone una acción en el próximo pleno municipal de Badia que será el próximo 27 de Marzo a las 18h en el Ayuntamiento. Se han de llevar pancartas, camisetas, carteles …. todo 15M . Se acepta la propuesta y se llevará a cabo.

También comenta otra compañera que en Badía se ha creado una coordinadora de transportes para protestar por las líneas de bus que pasan por Badía que es el único transporte público que tienen para poder desplazarse a Barcelona. La empresa de buses justifica este recorte de 10 líneas porque tienen que pasar por la zona Ikea y el recorrido es más largo.

Cuenta la compañera que han cortado 10 líneas y tienen que esperar más de media hora entre bus y bus. Esta Coordinadora se reúne cada miércoles en Badía y reclaman que los buses continúen como hasta ahora pasando cada 20 minutos. Se han reunido con el director y subdirector de transporte de la Generalitat. Sarbus la empresa en cuestión no respeta los derechos de los / las usuarias porque hasta ahora no tenían libro de reclamación y están obligados a llevarlo, lo han reclamado y ahora sí que llevan. En la reunión antes mencionada con el director y subdirector del transporte público de la Generalitat le llevaron las quejas recogidas directamente.

También comentan que han reclamado por el estado tan malo en el que se encuentran los buses que por ejemplo no están acondicionados para minusválidos .

Cuentan que en Sabadell hay una tarjeta tipo T -10 para desplazarse a Barcelona para personas sin ingresos, discapacitados, jubilados, etc, que les sale gratis o más barato.

Este miércoles se volverán a reunir en la pl.15M de Bahía a las 18.30h .

Están intentando juntar fuerzas con Barberá que había un grupo reclamando por la misma causa.

Comentan que si pides el libro de reclamaciones a los buses y no lo tienen no estás obligado a pagar el billete.

 

# Op Fénix:

Se acuerda hacer un video entre todas conjuntamente y  sea por población – temática.

Se queda el 29M Sábado a las 10:30 en el Centro Cívico de Poblenou en Sabadell  ( C / Remedio s / n ) para unificar ideas ya un poco trabajadas .

La próxima Asamblea de la Coordinadora VallésOcc.15m será en Sta . Perpètua de la Mogoda el 5 de Abril del 2014 a las 11h en el barrio de la  Mogoda.

.

Actes passades:

08-03-14 Sabadell http://bit.ly/1jTR9tY

05-10-13 Badia del Vallès http://bit.ly/1bFNutS

06-07-13 Sta. Perpètua de Mogoda http://bit.ly/1bW50JX

15-06-13 Polinyà http://bit.ly/12RRUfA

04-05-13 Terrassa http://bit.ly/1dLAfHI

06-04-13 Sabadell http://bit.ly/1b13J8C

02-03-13 Rubí http://bit.ly/131XmZI

02-02-13 La Floresta http://bit.ly/ZWb4Of

12-01-13 Badia http://bit.ly/YrH9wB

01-12-12 Santa Perpètua de Mogoda http://bit.ly/UH5Qqs

29-10-12 Sabadell http://bit.ly/YmyGOt

15-09-12 Castellar del Vallès http://bit.ly/Nw8HOC

27-05-12 Montcada i Reixac http://bit.ly/MdNg1M

21-04-12 La Floresta http://bit.ly/KH48Lv

17-03-12 Viladecavalls (Can Tries) http://bit.ly/ReTnCi

12-02-12 Barberà del Vallès http://bit.ly/Ymyz5w

15-01-12 Cerdanyola del Vallès http://bit.ly/YmyBKv

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s