Monthly Archives: Juny 2015

Dissabte 4 de Juliol BARBERÀ [@CoordVallesOcc] Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental

15_4_juliol_CVO

 

Dissabte 4 de Juliol
BARBERÀ [@CoordVallesOcc]
Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental
Hora: A les 12 del migdia
Lloc: Davant l’Ajuntament
Adreça: Avinguda de la Generalitat, 83, Barberà del Vallès
Organitza: Coordinadora 15M del Vallès Occidental
.
Per la confecció del ordre del dia:
Anuncis

#SinMordazas #SenseMordasses 100% #EuSTOPGagLaws La LLuita continua Als Carrers!

[DESOB14] MOB 30JJardinets de Gràcia

Comunicat

 A les 00:00 hores del proper dimecres 1 de juliol del 2015 entraran en vigor la Reforma del Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana, popularment coneguda com Llei Mordassa. Lleis  que sancionen, prohibeixen  i criminalitzen pràctiques tan  normalitzades com atutar un   desnonament o  assistir una persona sense  papers. Lleis que castiguen  la  pobresa, la  solidaritat i la protesta.

 Ho fan  en nom de la seguretat ciutadana, però són la resposta dels qui senten qualsevol iniciativa social com una amenaça als seus  privilegis.  Emanen de la seva incapacitat per viure amb alegria el despertar de la   gent, la presa de carrers, la defensa de drets   laborals o l’ús de  places  com espai de reflexió col·lectiva. No  entren  en vigor per  garantir la  seguretat ciutadana sinó per  convertir en  llei el seu  temor, la por que  els desperta el desig de  llibertat,  justícia i  democràcia de les classes  populars; la por a que recuperem  els mitjans i els béns comuns que ens han expropiat amb el temps. Per  això ens ataquen tan brutalment amb aquestes lleis fetes a mida.

 Ens  els darrers mesos, la seva aprovació ha despertat la preocupació i el rebuig d’una àmplia majoria social, fet que ha suposat  que organismes  internacionals com les Nacions Unides o el Comissari  de Drets Humans   del  Consell d’Europa les critiquin durament. El  darrer ha estat el   Tribunal  Constitucional, el qual ha admès a tràmit  un recurs d’inconstitucionalitat.

 No obstant, som les persones que lluitem diàriament pel dret a la  vivenda,  les que creiem en el dret a la informació lliure, les que  prenem el  carrer, les que lluitem pel dret al propi cos, les que reclamem    educació pública i sanitat universal, les que no  tenim papers, les  que  sofrim les conseqüències d’un treball precari o  les que,  simplement,   veiem en el desig de democràcia i l’organització  espontània  de la gent un  motiu de celebració, les que tenim el vertader  poder de  canviar les coses. Per això, un cop esgotades totes les vies  legals  possibles, ens  queda no consentir, no refrendar les seves lleis   amb  el nostre silenci,  i passar a l’acció.

 Així  doncs, a falta de pocs dies per a la seva entrada en vigor, ens  posicionem desobeint activament aquestes lleis injustes i t’animem a  sumar-t’hi, a difondre entre els teus cercles i xarxes, a mostrar el teu rebuig i a manifestar sense por que aquestes lleis també t’afecten a  tu. No estaràs sola. Som moltes les persones, multituds anònimes  que   tenim en comú l’anhel de llibertat, justícia i una vida  millor,  les   que ens retrobarem aquests dies als carrers. Sabem que és quan  ens   ajuntem, aprenent unes de les altres, que ens empoderem i ens fem  més  fortes. I tot i que volen  prohibir les nostres formes de  protesta,   amenaçant-nos amb penes i  multes desproporcionades, no  deixarem  d’aturar  desnonaments, ocupar  seus d’entitats  bancàries,  fer  escraches, gravar  actuacions policials  abusives,  denunciar les   batudes racistes i les  devolucions en calent, etc.

 La  repressió no ens aturarà. Front l’ ofensiva repressiva de l’Estat,  respondrem lluitant, desobeint massivament, defensant-nos  col·lectivament als carrers, a la xarxes i arreu ,    intensificant l’autoorganització popular i els mecanismes de suport  mutu i solidaritat. Si ens hi retrobem i ens fem costat, no hi haurà  mordassa que ens faci callar. 

 Ni soles ni emmordassades! Desobeïm juntes! Surt al carrer i estripa la mordassa!

#SenseMordasses

 Comunicado 

 A las 00:00 horas del Próximo miércoles 1 de julio de 2015 entrarán en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente Conocida Como Ley Mordaza, Leyes Que sancionan, prohíben y criminalizan Prácticas tan normalizadas parar Como un desahucio o Asistir ONU una persona sin papeles. Leyes Que castigan la P obreza, la solidaridad y la protesta.

Lo Hacen en nombre de la Seguridad Ciudadana, hijo de Pero La Respuesta de Quienes Sienten CUALQUIER Iniciativa Social de Como Una Amenaza Una SUS Privilegios. Emanan de su Incapacidad Para Vivir con alegría El Despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de Derechos Laborales o el USO de plazas de Como espacio de reflexión colectiva. No entran en vigor Parr sino-convertir en ley su temor Garantizar la Seguridad Ciudadana Parr, el miedo Que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden Un tacando.

En los ultimos meses, su aprobacion ha Despertado la Preocupación y El Rechazo De Una Amplia Mayoría, Lo Que ha SUPUESTO Que Organismos Nacionales e Internacionales Como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente social. El último ha Sido el Tribunal Constitucional, Que ha Admitido ONU ONU trámite el recurso de inconstitucionalidad. 

Sin embargo somos las Personas Que Defendemos Diariamente el derecho a la vivienda, las Que CREEMOS en el derecho a la Información libre, las Que tomamos la calle Reclamando Educación Pública y sanidad universal, las Que No TENEMOS Papeles, las Que sufrimos Las Consecuencias de la ONU Empleo precario o simplemente Quienes VEMOS en el deseo de democracia y la organización espontánea de la gente Un Motivo de celebración, las TENEMOS Que El Verdadero Poder de Cambio Las Cosas. Por ola, Una Vez agotadas TODAS LAS VIAS Posibles, solitario alternativa nos Queda Una: la de no consentir, la de no refrendar SUS Leyes del nuestro de la estafa silencio. 

Así, la ONU la falta de Pocos dias para su entrada en vigor, nos posicionamos desobedeciendo Una ACTIVAMENTE Estas Leyes injustas y te animamos a sumarte, Una:: difundir entre tus Círculos y redes, Una Mostrar tu Rechazo ya manifestar el pecado temor Que Estas L ojos también afectan TE.

Contigo es posible.

#SinMordazas

+ Info: http://nosomosdelito.net/article/2015/06/16/organizaciones-y-plataformas-ciudadanas-instan-al-parlamento-europeo-actuar